Având în vedere specificul local și nevoile activității sale, Consiliul Local al comunei Paleu are organizate următoarele comisii pe domenii specifice:

      Comisia I: Comisia de specialitate pentru activități social-culturale, culte-învățământ, sănătate și familie- muncă și protecție socială-juridic și de disciplină-activități sportive;

      Comisia II: Comisia de specialitate pentru activități economico-financiare;

      Comisia III: Comisia de specialitate pentru activități de agricultură- amenajarea teritoriului și urbanism- protecția mediului și turism


X
sus